Wykute sierpem i młotem

Realistyczna forma i socjalistyczna treść, zgodne z ideami marksizmu i leninizmu – takie kryteria twórcze obowiązywały w czasach stalinizmu artystów zarówno w ówczesnym Związku Radzieckim, jak i na kontrolowanych po wojnie przez ZSRR terenach Europy Środkowej.

Pałac na orbicie

Chińczycy rozpoczęli budowę własnej stacji kosmicznej. Pierwszą część orbitalnego laboratorium Tiangong-1 wystrzelono na pokładzie potężnej rakiety Długi Marsz.

Waliły, Wilno, Wenecja

W Pracowni Pracowni Przestrzeni Malarskiej, prowadzonej przez Leona Tarasewicza i Pawła Susida przy ulicy Spokojnej 15 jest wielkie okno, przez które wychodzi się na rozległe podwórze.