Surowo osądzajmy i rękę, i miecz

Zbrodnie II wojny światowej, z zagładą Żydów na czele, są jednym z niewielu już symboli zła absolutnego. Młode pokolenie, wychowane na filmach o Holokauście, dziś na własne oczy może zobaczyć człowieka, który brał w nim czynny udział.