Prymas: Pielęgnujcie ducha

Do pamięci o tych, którzy odeszli, zwłaszcza o wybitnych i zasłużonych
Polakach, którzy walczyli o wolność i tworzyli genialne dzieła – wezwał prymas Polski, kardynał
Józef Glemp w orędziu telewizyjnym, wygłoszonym w przededniu dnia Wszystkich Świętych.